Đề thi HK2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai


Đề thi HK2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10, đồng thời kết thúc chương trình Toán 10, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 10 năm 2017 – 2018:
+ Cho phương trình bậc hai: x^2 − 2(m + 1)x + 2m2 − m + 8 = 0, với m là tham số. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A Phương trình luôn vô nghiệm với mọi m ∈ R.
B Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m ∈ R.
C Phương trình có duy nhất 1 nghiệm với mọi m ∈ R.
D Tồn tại một giá trị m để phương trình có nghiệm kép.
[ads]
+ Tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn (sinB + sinC)/(cosB + cosC) = sin A là:
A tam giác vuông. B tam giác vuông cân.
C tam giác đều. D tam giác cân .
+ Cho parabol (P): y = x^2 + 2x − 5 và đường thẳng d: y = 2mx + 2 − 3m. Tìm tất cả các giá trị m để (P) cắt d tại hai điểm phân biệt nằm phía bên phải trục tung.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com