Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT B Thanh Liêm – Hà Nam


Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT B Thanh Liêm – Hà Nam được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu, chiếm 40% tổng số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 60% tổng số điểm, thí sinh làm bài trong 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-3;-1), B(-1;3), C(-2;2).
a) Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC.
b) Viết phương trình đường cao AH (H ∈ BC) và xác định tọa độ điểm H.
c) Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm ABC.
[ads]
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(4;-3), B(4;1) và đường thẳng (d): x + 6y = 0. Viết phương trình đường tròn (C) đi qua A và B sao cho tiếp tuyến của đường tròn tại A và B cắt nhau tại một điểm thuộc (d).
+ Tam giác ABC có AB = 3, AC = 6 và góc A = 60. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com