Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Dương Đình Nghệ – Thanh Hóa


Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Dương Đình Nghệ – Thanh Hóa gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (3 điểm) và 5 bài toán tự luận (7 điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, có A(3;0), B(-2;1), C(4;1).
a) Viết phương trình tổng quát của đường cao AH của ΔABC.
b) Tìm tọa độ điểm M thuộc cạnh BC sao cho SΔABC = 3/2.SΔMAB.
[ads]
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm I(1;3) và đường thẳng d: 3x + 4y = 0. Tìm bán kính R của đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bẳng 10, độ dài trục bé bằng 8.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com