Bài toán bất đẳng thức – GTLN – GTNN của biểu thức – Nguyễn Hữu Hiếu


Tài liệu gồm 38 trang hướng dẫn giải một số dạng toán bất đẳng thức và GTLN – GTNN (giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất) của biểu thức. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Hữu Hiếu.

Nội dung tài liệu:
1. Một số bất đẳng thức cơ bản thường sử dụng.
2. Bất đẳng thức đối xứng hai biến.
3. Một số bài toán cần dùng bất đẳng thức phụ.
4. Bất đẳng thức đối xứng ba biến.
5. Bất đẳng thức ba biến không đối xứng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com