Trắc nghiệm dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong các đề thi thử Toán 2018


Tài liệu gồm 86 trang tổng hợp, phân loại và giải chi tiết các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong các đề thi thử Toán 2018.

Trích dẫn tài liệu trắc nghiệm dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong các đề thi thử Toán 2018:

+ (THPT Thạch Thành 2 – Thanh Hóa – lần 1 năm 2017 – 2018) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
B. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.
C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
D. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
[ads]
+ (THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – lần 1 – NH 2017 – 2018) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.
+ (ĐHQG TPHCM – Cơ Sở 2 – năm 2017 – 2018) Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây,  hàng thứ ba có 3 cây …. Số hàng cây trong khu vườn là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com