Trắc nghiệm khối đa diện và các dạng toán liên quan – Trần Thanh Hiền


Tài liệu gồm 38 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm có đáp án chủ đề khối đa diện và các dạng toán liên quan, tài liệu được biên soạn bởi thầy Trần Thanh Hiền.

Các dạng toán trong tài liệu gồm có:
+ Dạng 1. Khối đa diện.
+ Dạng 2. Thể tích khối đa diện: Thể tích khối chóp, Thể tích khối lăng trụ.
+ Dạng 3. Tỉ lệ thể tích.
+ Dạng 4. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện.
+ Dạng 5. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
+ Dạng 6. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
+ Tuyển chọn 4 đề kiểm tra rèn luyện chủ đề khối đa diện và các dạng toán liên quan, mỗi đề gồm 20 câu hỏi.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com