Bài tập vận dụng cao vectơ, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Tài liệu gồm 144 trang tuyển chọn các bài tập vận dụng cao có lời giải chi tiết chuyên đề vectơ, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng trong chương trình Hình học 10 chương 1 – 2.

Các bài toán trong tài liệu được phân dạng thành 6 vấn đề:
+ Vấn đề 1: Biểu diễn véctơ.
+ Vấn đề 2: Ba điểm thẳng hàng.
+ Vấn đề 3: Quỹ tích.
+ Vấn đề 4: Tỉ lệ.
+ Vấn đề 5: Min – Max.
+ Vấn đề 6: Tích vô hướng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]