12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 có đáp án

Tài liệu gồm 37 trang tổng hợp 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 có đáp án do thầy Nguyễn Bảo Vương sưu tầm và biên tập, mỗi đề đều gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, đề nhằm đánh giá năng lực học sinh sau xong học xong chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Trích dẫn tài liệu 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 có đáp án:
+ Cho hàm số y = 3x + √(10 – x^2). Trong các mệnh đề sau, chọn mệnh đề đúng:
A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 10 tại x = -3.
B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 10 tại x = 3.
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -3√10 tại x = √10.
D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 3√10 tại x = -√10.


+ Cho hàm số y = x^3 + 3x^2 – 9x + 5 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm cực tiểu là đường thẳng:
A. Trùng với trục hoành.
B. Song song với trục hoành.
C. y = -x + 5.
D. Song song với trục tung.
+ Cho hàm số 31a^3/4 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (C) có hai tiệm cận đứng là đường thẳng x = √2, x = -√2 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 0.
B. (C) có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng 12a^3 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 0.
C. (C) có một tiệm cận đứng là đường thẳng a√3 và không có tiệm cận ngang.
D. (C) có hai tiệm cận đứng là hai đường thẳng x = √2, x = -√2 và không có tiệm cận ngang.

XEM TRỰC TUYẾN


HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU: Click vào biểu tượng "Tải xuống" trên thanh công cụ trình xem PDF.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com