Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 251 trang tổng hợp các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết trong chương trình Đại số 10 chương 2, các bài toán được đánh số ID và sắp xếp theo từng nội dung bài học:

+ Bài 1. Đại cương về hàm số.
+ Bài 2. Hàm số bậc nhất.
+ Bài 3. Hàm số bậc hai.

Trong mỗi bài học, các câu hỏi được sắp xếp theo 4 mức độ nhận thức với độ khó tăng dần: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết:
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) = 4x^2 – 4mx + m^2 – 2m trên đoạn [-2;0] bằng 3. Tính tổng T các phần tử của S.
[ads]
+ Xét ba đường thẳng 2x – y + 1 = 0, x + 2y – 17 = 0, x + 2y – 3 = 0.
A. Ba đường thẳng đồng qui.
B. Ba đường thẳng giao nhau tại ba điểm phân biệt.
C. Hai đường thẳng song song, đường thẳng còn lại vuông góc với hai đường thẳng song song đó.
D. Ba đường thẳng song song nhau.
+ Cho hàm số y = (2x – 3)/(x – 1) khi x ≥ 2 và y = x^3 – 3x khi x < 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Tập xác định của hàm số là R.
B. Tập xác định của hàm số là R\{1}.
C. Giá trị của hàm số tại x = 2 bằng 1.
D. Giá trị của hàm số tại x = 1 bằng -2.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com