Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 273 trang tổng hợp các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy có lời giải chi tiết trong chương trình Hình học 10 chương 3, các bài toán được đánh số ID và sắp xếp theo từng nội dung bài học:

+ Bài 1. Phương trình đường thẳng.
+ Bài 2. Phương trình đường tròn.
+ Bài 3. Phương trình Elip.

Trong mỗi bài học, các câu hỏi được sắp xếp theo 4 mức độ nhận thức với độ khó tăng dần: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy có lời giải chi tiết:
[ads]
+ Một điểm M di động có tọa độ: x = 4(cost)^2 + 3 và y = cos2t + 1. Tập hợp những điểm M là:
A. Đoạn thẳng có độ dài là 4.
B. Đoạn thẳng có độ dài là 2√5.
C. Đoạn thẳng có độ dài là 2.
D. Hai nửa đường thẳng.
+ Đường thẳng d: xcosa + ysina + 2sina – 3cosa + 4 = 0 (a là tham số) luôn tiếp xúc với đường tròn nào sau đây?
A. Đường tròn tâm I(3;-2) và bán kính R = 4.
B. Đường tròn tâm I(-3;2) và bán kính R = 4.
C. Đường tròn tâm O(0;0) và bán kính R = 1.
D. Đường tròn tâm I(-3;-2) và bán kính R = 4.
+ Đường tròn (C): (x – 2)^2 + (y – 1)^2 = 25 không cắt đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây?
A. Đường thẳng đi qua điểm (2,6) và điểm (45,50).
B. Đường thẳng có phương trình y – 4 = 0.
C.Đường thẳng đi qua điểm (3,-2) và điểm (19,33).
D.Đường thẳng có phương trình x – 8 = 0.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]