Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 8 trang hướng dẫn các nội dung cần ôn tập và tổng hợp các bài toán trắc nghiệm – tự luận Toán 11 mà học sinh cần rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 1.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Phần Đại số và Giải tích:
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
1. Hàm số lượng giác.
+ Tập xác định của hàm số lượng giác..
+ Tính chất tuần hoàn, sự biến thiên, tính chẵn – lẻ của hàm số lượng giác.
+ GTNN,GTLN của hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
+ Một số phương trình lượng giác thường gặp.


II. Phần Hình học:
Chương 1: Hình học không gian.
1. Giao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng, ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.
2. Hai đường thẳng song song.
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm khách quan và tự luận thuộc các chủ đề nêu trên giúp học sinh tự rèn luyện.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com