Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 29 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan và tự luận các chủ đề kiến thức Đại số 10 và Hình học 10 giai đoạn HK1.

Các chủ đề bao gồm:
Đại số 10:
+ Nội dung 1. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
+ Nội dung 2. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
+ Nội dung 3. Phương trình và hệ phương trình.
Hình học 10:
+ Nội dung 1. Tổng và hiệu của hai vectơ, tích của vectơ với một số, trục tọa độ và hệ trục tọa độ.
+ Nội dung 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com