Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên lần 1


Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên lần 1 mã đề 238 được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức Toán của học sinh khối 12 trong giai đoạn đầu năm học, đồng thời giúp học sinh ôn tập từ sớm để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán, đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 90 phút, kiến thức trong đề gồm chương trình Toán 10, Toán 11 và các nội dung Toán 12 đã học, như: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, khối đa diện và thể tích của chúng.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên lần 1:
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 3 khi x → +∞ và lim f(x) = -3 khi x → -∞. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 3 và y = -3.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 3 và x = -3.


+ Đợt xuất khẩu gạo của Tỉnh A thường kéo dài 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng gạo xuất khẩu tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức S(t) = 2/5t^3 – 63t^2 + 3240t – 3100 (tấn) với 1 ≤ t ≤ 60. Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng gạo xuất khẩu cao nhất?
+ Cho khối chóp tam giác đều. Nếu tăng cạnh đáy lên bốn lần và giảm chiều cao đi 2 lần thì thể tích của khối chóp mới sẽ?
A. Tăng lên tám lần. B. Không thay đổi.
C. Giảm đi hai lần D. Tăng lên hai lần.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com