Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đô Lương 4 – Nghệ An

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đô Lương 4 – Nghệ An mã đề 01 gôm 2 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đô Lương 4 – Nghệ An:
+ Nghiệm của phương trình lượng giác 2(sinx)^2 – 3sinx + 1 = 0 thõa điều kiện 0 ≤ x ≤ π/2 là?


+ Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm:
(I) cosx = √5 – √3.
(II) sinx = 1 – √2.
(III) sinx + cosx = 2.
+ Số nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 trên khoảng (0;π) là?

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com