Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang mã đề 101 gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, phần trắc nghiệm và 20 câu hỏi, phần tự luận gồm 2 bài toán, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang:
+ Xét phương trình sin x = a. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a < 1.
B. Phương trình luôn có nghiệm ∀a ∈ R.
C. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a ≤ 1.
D. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a thỏa a ≤ 1.


+ Xét hai mệnh đề:
(I): Các hàm số: y = sinx và y = cosx đều có tập xác định là D = R.
(II): Các hàm số y = tanx và y = cotx đều có tập xác định là D = R.
A. Chỉ (I) đúng. B. Chỉ (II) đúng.
C. Cả (I), (II) đều sai. D. Cả (I), (II) đều đúng.
+ Cho phương trình lượng giác: cos(5x – pi/4) = √3/2. Gọi x0 là nghiệm âm lớn nhất của phương trình khẳng định nào sau đây đúng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com