Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đức Hòa – Long An

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đức Hòa – Long An mã đề 213 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100% với 20 câu hỏi và bài toán, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số và đồ thị nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của các em sau khi kết thúc chương học, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đức Hòa – Long An:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu f'(x) > 0, ∀x ∈ (a,b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a,b).
B. Nếu f(x) < 0, ∀x ∈ (a,b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a,b).
C. Nếu f'(x) < 0, ∀x ∈ (a,b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a,b).
D. Nếu f(x) > 0, ∀x ∈ (a,b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a,b).


+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên (-∞;0).
B. Hàm số đồng biến trên (-4;+∞).
C. Hàm số đồng biến trên (-∞;2).
D. Hàm số đồng biến trên (0;2).
+ Cho phương trình x^3 – 3x^2 + 1 – m = 0 (1) với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt thỏa mãn x1 < 1 < x2 < x3.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com