Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Quý Đôn – Bình Phước


Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 năm học 2018 – 2019 trường THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước là đề kiểm tra 1 tiết bài số 2, đề nhằm kiểm tra kiến thức chủ đề hàm số bậc nhất và bậc hai, đề kiểm tra có đáp án và lời giải.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Quý Đôn – Bình Phước:
+ Hàm số y = -x^2 + 4x – 5 nghịch biến trên khoảng nào?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;-∞).
B. Hàm số nghịch biến trên (-∞;-1).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2;+∞).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;2).
[ads]
+ Cho hàm số y = x^2 – 2x + 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞).
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;1).
C. Hàm số đồng biến trong khoảng (+∞;0).
D. Hàm số đồng biến trong khoảng (1;+∞).
+ Tìm m để (P): y = x^2 – 2x + m – 1 cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt ở bên phải gốc O.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com