Đề kiểm tra định kỳ chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Vinh Xuân – TT. Huế

Đề kiểm tra định kỳ chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Vinh Xuân – TT. Huế mã đề 123 gồm 2 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận theo tỉ lệ điểm 80:20, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu, phần tự luận gồm 2 câu, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số và đồ thị.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Vinh Xuân – TT. Huế:
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số có một điểm cực đại.
B. Hàm số có một cực tiểu và một cực đại.
C. Hàm số có ba cực trị.
D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.


+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên. Xét phương trình f(x) = m. Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Nếu m = -2 hoặc m = 2 thì phương trình f(x) = m có hai nghiệm.
B. Nếu -2 < m < 2 thì phương trình f(x) = m có ba nghiệm.
C. Nếu m ≤ -2 hoặc m ≥ 2 thì phương trình f(x) = m có một nghiệm.
D. Nếu m < -2 hoặc m > 2 thì phương trình f(x) = m có một nghiệm.
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình f(x) = m có ba nghiệm phân biệt trong đó có hai nghiệm âm và một nghiệm dương?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com