Hệ thống bài tập trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng tọa độ – Lương Tuấn Đức


Hệ thống bài tập trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng tọa độ được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức gồm 29 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm có đáp án các chủ đề: phép tịnh tiến, phép quay, phép đối xứng tâm, phép đối xứng trục, phép vị tự, phép dời hình, phép đồng dạng trong chương trình Hình học 11 chương 1, các bài toán được phân loại dựa theo nội dung và mức độ nhận thức.

+ Ôn tập phép tịnh tiến lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép tịnh tiến lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép tịnh tiến lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 2).
+ Ôn tập phép quay lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép quay lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 2).
+ Ôn tập phép quay lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
[ads]
+ Ôn tập phép vị tự lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép vị tự lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép đối xứng tâm lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép đối xứng tâm lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép đối xứng trục lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép đối xứng trục lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép dời hình, phép đồng dạng lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép dời hình, phép đồng dạng lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com