Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc mã đề 001 gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 1 bài toán tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 6 điểm, phần tự luận chiếm 4 điểm, học sinh làm bài trong 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, đề kiểm tra có lời giải chi tiết phần tự luận.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Bến Tre – Vĩnh Phúc:
+ Parabol y = ax^2 + bx + 2 đi qua hai điểm M(1; 5) và N(–2; 8) có phương trình là?
+ Giá trị nào của k thì hàm số y = (k – 1)x + k – 2 nghịch biến trên tập xác định của hàm số.
[ads]
+ Cho Parabol (P): y = ax^2 + bx + c. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của (P) với a = 1, b = 2, c = -3. Xác định a, b, c biết (P) qua A(0; 2) và có đỉnh I(1; 1).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com