Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội mã đề 110, 111, 112, 113 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, yêu cầu học sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho mệnh đề P: “Nếu a chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10”. Tìm mệnh đề đảo của mệnh đề P.
A. “Nếu a chia hết cho 10 thì a chia hết cho 5”.
B. “Nếu a chia hết cho 10 thì a không chia hết cho 5”.
C. “Nếu a chia hết cho 5 thì a không chia hết cho 10”.
D. “Nếu a không chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10”.
[ads]
+ Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn hệ thức vectơ MA + 2MB = CB. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Tứ giác ABMC là hình bình hành.
B. M là trung điểm của cạnh AB.
C. M là trọng tâm tam giác ABC.
D. M là trung điểm của cạnh AC.
+ Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M(1; −1), N(3; 2), P(0; −5) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm A là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com