Đề kiểm tra số 1 HKI Đại số 10 năm 2018 – 2019 trường Lê Quý Đôn – Quảng Nam


Đề kiểm tra số 1 HKI Đại số 10 năm 2018 – 2019 trường Lê Quý Đôn – Quảng Nam là đề kiểm tra một tiết nhằm kiểm tra các nội dung kiến thức mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai thuộc chương 1 và chương 2 Đại số 10, đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, phần trắc nghiệm có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra số 1 HKI Đại số 10 năm 2018 – 2019 trường Lê Quý Đôn – Quảng Nam:
+ Trong các mệnh đề sau,mệnh đề nào đúng?
A. Nếu em chăm chỉ thì em thành công.
B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
C. Nếu một tam giác có một góc bằng 60 độ thì tam giác đó đều.
D. Nếu a ≥ b thì a^2 ≥ b^2.
[ads]
+ Chọn phát biểu không phải là mệnh đề.
A. Số 19 chia hết cho 2. B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc.
C. Hôm nay trời không mưa. D. Berlin là thủ đô của Pháp.
+ Cho parabol (P): y = ax^2 + bx + c.Tìm a, b của (P), biết (P) đi qua hai điểm M (1;5) và N (−2;8). Cho parabol (P): y = mx^2 và đường thẳng (d): y = -4x − 1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com