Đề kiểm tra số 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra số 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 2 mã đề thi chẵn và lẻ, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 4 bài toán thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai thuộc chương trình Đại số 10 chương 2, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra số 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Hàm số f xác định trên đoạn [-1;5] có đồ thị như hình vẽ sau. Hãy cho biết sự biến thiên của hàm số f trên đoạn [-1;5].
+ Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình: x^2 – 2mx + m^2 – m + 1 = 0. Tìm các giá trị của m để tổng S = x1^2 + x2^2 đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = -x^2 – 2x + 3. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = -x^2 – 2|x| + 3.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com