Đề kiểm tra định kỳ lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Dũng 2 – Bắc Giang

Đề kiểm tra định kỳ lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Dũng 2 – Bắc Giang là đề kiểm tra một tiết chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit trong chương trình Giải tích 12 chương 2, đề có mã 133 gồm 2 trang với 25 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan, học sinh có 45 phút để làm bài kiểm tra.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Dũng 2 – Bắc Giang:
+ Cho hai hàm số y =a^x và y = log_a x (với a > 0, a ≠ 1). Khẳng định sai là?
A. Hàm số y = a^x và y = log_a x nghịch biến trên mỗi tập xác định tương ứng của nó khi 0 < a < 1.
B. Hàm số y = log_a x có tập xác định là (0;+∞).
C. Đồ thị hàm số y = log_a x nằm phía trên trục Ox.
D. Đồ thị hàm số y = a^x nhận trục Ox làm đường tiệm cận ngang.
[ads]
+ Một gia đình có con vào lớp một, họ muốn để dành cho con một số tiền là 250.000.000 để sau này chi phí cho 4 năm học đại học của con mình. Hỏi bây giờ họ phải gửi vào ngân hàng số tiền là bao nhiêu để sau 12 năm họ sẽ được số tiền trên biết lãi suất của ngân hàng là 6,7% một năm và lãi suất này không đổi trong thời gian trên?
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?
A. Hàm số y = log_π x đồng biến trên khoảng (0;+∞).
B. Hàm số y = 5^x luôn đồng biến trên R.
C. Hàm số y = (1/3)^x luôn nghịch biến trên R.
D. Hàm số y = log_1/4 x luôn nghịch biến trên R.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]