Đề kiểm tra định kỳ Toán 10 lần 1 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh


Đề kiểm tra định kỳ Toán 10 lần 1 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề nhằm đánh giá tổng quát lại các nội dung kiến thức Toán 10 mà học sinh đã học trong giai đoạn học kỳ 1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ Toán 10 lần 1 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh:
+ Giả sử phương trình 2x^2 – 4mx – 1 = 0 (với m là tham số) có hai nghiệm x1, x2. Tính T = x1^2 + x2^2 + x1 + x2 theo m.
+ Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm trên cạnh BC sao cho DB = 2DC, I là trung điểm của AD, điểm M trên cạnh AC sao cho MA = xMC. Tìm x để 3 điểm M, B, I thẳng hàng.
[ads]
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(0;-1), B(2;3), G(1;2).
a. Tìm tọa độ AB và trung điểm I của BG.
b. Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC nhận G làm trọng tâm.
c. Tìm tọa độ điểm N thỏa mãn AN = 2NB.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com