Đề kiểm tra định kỳ Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Cầu Giấy – Hà Nội


Đề kiểm tra định kỳ Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Cầu Giấy – Hà Nội mã đề 486 gồm 4 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 4 bài toán tự luận thuộc các chủ đề Toán 10 giai đoạn học kỳ 1, học sinh làm bài trong 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Cầu Giấy – Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-2;4) và B(8;4). Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn MA – 2MB = 0. Tìm tọa độ điểm C thuộc trục hoành sao cho tam giác ABC vuông tại C.
+ Cho tam giác ABC và điểm M tùy ý. Với vị trí nào của điểm M thì tổng MA^2 + MB^2 + MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Cho phương trình (1) với m là tham số: mx^2 + 2x + 1 = 0. Chỉ ra khẳng định sai trong những khẳng định sau:
A. Khi m = 1 hoặc m = 0 phương trình (1) có nghiệm.
B. Khi m = 1 phương trình (1) vô nghiệm.
C. Khi m = 1 và m = 0 phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
D. Khi m = 0 phương trình (1) có hai nghiệm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com