Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội mã đề 131 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 24 câu, chiếm 60% số điểm, phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 40% số điểm, đề nhằm giúp nhà trường và giáo viên đánh giá tổng quát lại các kiến thức Toán 10 mà học sinh đã được học trong giai đoạn học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, để làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội:
+ Một cửa hàng bán đồng hồ. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được tổng cộng 50 chiếc đồng hồ gồm cả đồng hồ nam và đồng hồ nữ. Ngày thứ 2 cửa hàng có khuyến mại giảm giá nên số đồng hồ nam bán được tăng 40%, số đồng hồ nữ bán được tăng 20% so với ngày thứ nhất và tổng số đồng hồ bán được ngày thứ hai là 67 chiếc. Hỏi trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đồng hồ nam, đồng hồ nữ lần lượt là bao nhiêu?
[ads]
+ Cho tam giác ABC có A(-2;1), B(1;-1), C(2;3).
a) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
b) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.
+ Mệnh đề phủ định của mệnh đề “∃n ∈ N, n^2 + 1 chia hết cho 5”.
A. “∀n ∈ N, n^2 + 1 không chia hết cho 5”. B. “∀n ∈ N, n^2 + 1 chia hết cho 5”.
C. “∃n ∈ N, n^2 + 1 không chia hết cho 5”. D. “∀n ∉ N, n^2 + 1 không chia hết cho 5”.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com