Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội mã đề 864 gồm 3 trang với 15 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (chiếm 3 điểm) và 4 bài toán tự luận (chiếm 7 điểm), thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2018.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Với mọi số nguyên n, nếu n là số lẻ thì n^2 +1 cũng là số lẻ.
B. Với mọi số nguyên n, nếu n là số lẻ thì n^2 cũng là số lẻ.
C. Với mọi số nguyên n, nếu n là số lẻ thì 3n – 1 cũng là số lẻ.
D. Với mọi số nguyên n, nếu n là số lẻ thì 3n + 1 cũng là số lẻ.
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) có tập xác định là [-3;3] và có đồ thị được biểu diễn bởi hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y = f(x) + 2018 đồng biến trên các khoảng (-3;-1) và (1;3).
B. Hàm số y = f(x) + 2018 đồng biến trên các khoảng (-2;1) và (1;3).
C. Hàm số y = f(x) + 2018 nghịch biến trên các khoảng (-2;-1) và (0;1).
D. Hàm số y = f(x) + 2018 nghịch biến trên khoảng (-3;-2).
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho ba điểm A(2;3), B(3;4) và C(3;-1).
a/ Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của 1 tam giác.
b/ Xác định tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.
c/ Tìm tọa độ điểm M trên đường phân giác của góc phần tư thứ nhất sao cho biểu thức P = MA^2 + MB^2 + MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com