Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 (Ban A, B) trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – TP. HCM


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 (Ban A, B) trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – TP. HCM mã đề 280 gồm 4 trang, đề được trình bày theo dạng 2 cột với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 (Ban A, B) trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – TP. HCM:
+ Cường độ một trận động đất M (richter) được cho bởi công thức M = log A – log A0, với A là biên độ rung chấn tối đa và A0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8,3 độ richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nam Mỹ có biên độ rung chấn tối đa gấp 4 lần biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở San Francisco. Tính cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ (làm tròn đến 1 chữ SỐ thập phân).
[ads]
+ Ngày 01 tháng 6 năm 2018 Ông An vay ngân hàng số tiền 1 tỷ đồng với lãi suất 0.9% một tháng. Ông và ngân hàng thỏa thuận hình thức hoàn nợ như sau: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ Ở mỗi lần là 20 triệu đồng. Hỏi theo cách hoàn nợ đó, đến ngày 01 tháng 6 năm 2018, trước khi Ông An mang trả ngân hàng số tiền 20 triệu như những tháng trước thì số tiền còn lại mà ông An còn nợ ngân hàng là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất ngân hàng không
thay đổi trong suốt thời gian ông An trả nợ. (kết quả làm tròn đến triệu đồng).
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số f(x) = |x – m| + |x + m + 2| đồng biến trên (0;+∞). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. S là một khoảng chứa hữu hạn số nguyên. B. S là một khoảng chứa vô hạn số nguyên.
C. S là một nửa khoảng chừa vô hạn số nguyên. D. S là một đoạn.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]