Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội mã đề 482 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 bài toán tự luận, tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận là 8 : 2, thời gian làm bài 90 phát, kỳ thi được diễn ra vào ngày 14/12/2018.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội:
+ Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu mmHg) theo công thức P = P0.e^kx (mmHg), trong đó x là độ cao (đo bằng mét), P = 760 (mmHg) là áp suất không khí ở mức nước biển (x = 0), k là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000 m thì áp suất không khí là 672,71 (mmHg). Tính áp suất của không khí ở độ cao 3000 m.
+ Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với các kích thước như hình vẽ dưới đây. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ đỏ (không kể viền, mép, phần thừa).
+ Một sợi dây kim loại dài 3 (cm). Người ta cắt đoạn dây đó thành hai đoạn. Đoạn có độ dài x (cm) được uốn thành đường tròn và đoạn còn lại được uốn thành hình vuông (a > x > 0). Tìm x để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn trên đạt giá trị nhỏ nhất.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]