Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Thăng Long – Hà Nội


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thăng Long – Hà Nội mã đề 243 gồm 4 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài trong vòng 90 phút, kỳ thi được tổ chức tại trường vào ngày 12/12/2018, đề thi có đáp án các mã đề 141, 243, 345, 456.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thăng Long – Hà Nội:
+ Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có độ dài ba cạnh AB = x, AD = y, AA’ = z thay đổi và thỏa mãn x + y + z = 6. Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình hộp trên: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Giá trị nhỏ nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 12pi.
B. Giá trị lớn nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 12pi.
C. Giá trị lớn nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 36pi .
D. Giá trị nhỏ nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 36pi.
[ads]
+ Số lượng vi khuẩn V nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được xác định theo công thức s(t) = m.3^t, trong đó m là số vi khuẩn lúc đầu, s(t) là số vi khuẩn sau t phút. Biết rằng sau 3 phút thì số vi khuẩn là 20 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số vi khuẩn đạt được 540 nghìn con?
+ Bạn An có 9 quyển sách gồm 4 quyển toán, 3 quyển lý và 2 quyển tiếng anh. Bạn An chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách để quyên góp cho thư viện trường THPT Thăng Long – Hà Nội. Tính xác suất để trong 3 quyển được chọn có ít nhất một quyển toán.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]