Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bình Thuận


Thứ tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tổ chức kỳ thi HK1 Toán 12 nhằm đánh giá tổng quát các kiến thức môn Toán mà học sinh khối 12 đã được học trong giai đoạn học kỳ I vừa qua. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bình Thuận gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 04 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giám thị phát đề), đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề 581, 593, 565, 547.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bình Thuận:
+ Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I và H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Khi quay hình vuông ABCD, kể cả các điểm trong của nó, xung quanh đường thẳng IH ta được một khối trụ tròn xoay có thể tích là?
[ads]
+ Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I, góc IOM= 30◦ và IM = a. Khi quay tam giác IOM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay có diện tích toàn phần là?
+ Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thang cân, AD//BC, BC = a, AD = 3a, AB = a√2; góc giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) và (ABCD) bằng 60◦. Nếu A’B vuông góc với mặt phẳng (ABCD) thì khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có thể tích là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]