Đề kiểm tra học kỳ I Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Giang


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh nội dung đề kiểm tra học kỳ I Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Giang, đề có mã đề 858, gồm 3 trang với 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận là 5:5, thời gian làm bài 90 phút, đề được dành cho các lớp 10 Tin, 10 Lý, 10 Hóa, 10 Sinh, 10 Văn, 10 Anh, 10 Pháp, 10 Trung.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ I Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Giang:
+ Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong 1 ngày may được bao nhiêu chiếc áo?
+ Cho tam giác ABC, các điểm M, N thỏa mãn MB = -2MA, NA = -2NC. Đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại P. Biết PB = k.PC, khi đó giá trị của k bằng?
[ads]
+ Tìm số các mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau:
i. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có ba góc vuông.
ii. Với mọi x thuộc R, x + 1/x ≥ 2.
iii. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.
iv. [-3;5) ∩ (2;6] = (2;5].
v. Hàm số y = (|x + 3| + |x – 3|)/x là hàm số chẵn.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com