Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định


Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (dành cho các khối lớp A, B, D) có mã đề 149 gồm 20 câu trắc nghiệm và 8 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và lời giải chi tiết phần tự luận.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định:
+ Cho đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là n = (a;b), a, b thuộc R. Xét các khẳng định sau:
1. Nếu b = 0 thì đường thẳng d không có hệ số góc.
2. Nếu a khác 0 thì hệ số góc của đường thẳng d là b/a.
3. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là u = (b;-a).
4. Vectơ kn, k thuộc R là vectơ pháp tuyến của d.
Có bao nhiêu khẳng định sai?
[ads]
+ Cho tam giác ABC có A(1;-3), B(0;2), C(2;4). Đường thẳng Δ đi qua A và chia tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau. Phương trình của Δ là?
+ Cho tam giác ABC vuông tại A có A(1;2), B(-1;7).
a. Viết phương trình đường thẳng AC.
b. Tìm toạ độ đỉnh C biết đường thẳng BC đi qua điểm I(1/2;10).
c. Tìm điểm M thuộc đường thẳng Ox sao cho MA + MB nhỏ nhất.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com