Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ


Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ mã đề 132 được biên soạn nhằm tổng kết lại các nội dung Toán 10 học sinh đã được học trong giai đoạn học kỳ 1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 30 câu, chiếm 60% tổng số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 40% tổng số điểm, học sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi này.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ:
+ Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam là bao nhiêu?
A. Giá mỗi quả quýt là 1400 đồng, giá mỗi quả cam là 800 đồng.
B. Giá mỗi quả quýt là 800 đồng, giá mỗi quả cam là 1400 đồng.
C. Giá mỗi quả quýt là 1000 đồng, giá mỗi quả cam là 1100 đồng.
D. Giá mỗi quả quýt là 1100 đồng, giá mỗi quả cam là 1000 đồng.
[ads]
+ Cho phương trình x^2 + 7x – 12m^2 = 0, với m là tham số thực. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
B. Phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu.
C. Phương trình luôn vô nghiệm.
D. Phương trình luôn có hai nghiệm âm phân biệt.
+ Cho tam giác ABC. Điểm M trên cạnh BC sao cho AB.AM – AC.AM = 0. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. AM là đường phân giác trong của góc BAC. B. M là trung điểm của BC.
C. M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. D. AM vuông góc với BC.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com