Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Hoàng Diệu – Đồng Nai


Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Hoàng Diệu – Đồng Nai mã đề 853 được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận theo tỉ lệ điểm 7:3, phần trắc nghiệm gồm 28 câu hỏi và bài toán, phần tự luận gồm 3 bài toán, tổng thời gian làm bài thi dành cho học sinh là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Hoàng Diệu – Đồng Nai:
+ Cho hàm số y = -2x + 1. Khẳng định nào sai?
A. Đồ thị hàm số là một đường thẳng. B. Hàm số nghịch biến trên R.
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có tọa độ (0;1).
D. Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ (1;-1).
+ Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ 0 có các điểm đầu và điểm cuối là ba điểm A, B, C đó.
[ads]
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hàm số y = 5x^3 + 3x – 7 là hàm số lẻ.
B. Hàm số y = 5x^3 + 3x – 7 là hàm số chẵn.
C. Hàm số y = 5x^3 + 3x – 7 là hàm số không chẵn không lẻ.
D. Hàm số y = 5x^3 + 3x – 7 là hàm số vừa chẵn vừa lẻ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com