Đề thi HKI Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh


Đề thi HKI Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh mã đề 001 được biên soạn nhằm kiểm tra lại tất cả những nội dung kiến thức môn Toán khối 10 mà học sinh đã được học trong giai đoạn học kỳ 1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 001 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài thi dành cho học sinh là 90 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HKI Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh:
+ Cho hàm số y = -3x^2 + 2x + 1 có đồ thị (P). Chọn khẳng định đúng:
A. Tất cả đều sai. B. (P) là một đường thẳng.
C. (P) là một parabol quay bề lõm xuống dưới. D. (P) là một parabol quay bề lõm lên trên.
+ Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a. Một điểm M di động sao cho |MA + MB| = |MA – MB|. Gọi H là hình chiếu của M lên AB. Tính độ dài lớn nhất của MH?
[ads]
+ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. B. Vectơ là một đoạn thẳng.
C. Vectơ là một trục. D. Vectơ là một đường thẳng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com