Đề thi HKI Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh


Đề thi HKI Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh mã đề 001 được biên soạn nhằm kiểm tra lại tất cả những nội dung kiến thức mà học sinh đã được học trong giai đoạn học kỳ 1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 001 (129) gồm 5 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài thi dành cho học sinh là 90 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án các mã đề 129, 218, 364, 486.

Trích dẫn đề thi HKI Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh:
+ Cho hình nón đỉnh O, chiều cao là h. Một khối nón khác có đỉnh là tâm của đáy và đáy là một thiết diện song song với đáy của hình nón đã cho. Để thể tích của nó lớn nhất thì chiều cao của khối nón này bằng bao nhiêu?
+ Cho hình trụ nội tiếp trong hình lập phương có cạnh bằng x . Tỷ số thể tích của khối trụ và khối lập phương trên bằng?
[ads]
+ Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây?
A. Khối chóp tứ giác. B. Khối chóp tam giác đều.
C. Khối chóp tứ giác đều. D. Khối chóp tam giác.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]