Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội mã đề 209 gồm 2 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 12 câu, chiếm 3 điểm, phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 7 điểm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 03 tháng 12 năm 2018, đề nhằm kiếm tra, đánh giá năng lực học Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn học kỳ 1 của năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội:
+ Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây?
+ Cho hình bình hành ABCD, với AB = 2, AD = 1, góc BAD = 60°. Tính các tích vô hướng AB.AD, BA.BC và độ dài hai đường chéo AC, BD của hình bình hành.
+ Cho hàm số y = x^2 – 4x + 3. Xác định khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến và lập bảng biến thiên của hàm số trên. Vẽ parabol (P): y = x^2 – 4x + 3 (nêu rõ trục đối xứng và toạ độ đỉnh của parabol).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com