Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu mã đề 01 gồm 2 bài thi, bài thi trắc nghiệm gồm 02 trang với 15 câu, chiếm 3,0 điểm, thời gian làm bài 30 phút, bài thi tự luận gồm 4 câu, chiếm 7,0 điểm, thời gian làm bài 60 phút, đề phần tự luận chỉ được phát sau khi đã thu bài làm phần trắc nghiệm, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu:
+ Cho tam giác ABC, gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC. Điểm M nằm trên cạnh BC sao cho MC = 2MB. Hãy phân tích vectơ AM theo hai vectơ AI và AJ.
[ads]
+ Cho hình bình hành ABCD, vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình bình hành bằng với vectơ AB là?
+ Tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình √(x^2 + 2x + 2m) = 2x + 1 có hai nghiệm phân biệt là S =  (a;b]. Khi đó giá trị P = ab?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com