Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội mã đề 132 gồm 5 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan hoàn toàn, học sinh làm bài trong 90 phút, đề nhằm giúp giáo viên bộ môn và nhà trường đánh giá lại toàn diện các kiến thức Toán 10 mà các em đã được học trong giai đoạn học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 vừa qua.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề đúng?
a) Số 2 là số nguyên tố.
b) Số 3^2018 chia hết cho 2.
c) Đường chéo của hình bình hành là đường phân giác của góc ở đỉnh nằm trên đường chéo của hình bình hành đó.
d) Mọi hình chữ nhật luôn có chiều dài lớn hơn chiều rộng.
e) Một số chia hết cho 28 thì chia hết cho 8.
[ads]
+ Đầu năm học, thầy chủ nhiệm (trường Lương Thế Vinh – Hà Nội) phát phiếu điều tra sở thích về ba môn Văn, Sử, Địa. Biết rằng mỗi bạn đều thích ít nhất một trong ba môn đó. Kết quả là: có 4 bạn thích cả ba môn; có 9 bạn thích Văn và Sử; có 5 bạn thích Sử và Địa; có 11 bạn thích Văn và Địa; có 24 bạn thích Văn; có 19 bạn thích Sử và có 22 bạn thích Địa. Hỏi có bao nhiêu bạn không thích Địa?
+ Gọi m1, m2 là hai giá trị khác nhau của m để phương trình x^2 – 3x + m^2 – 3m + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho x1 = 2×2. Tính m1 + m2 + m1m2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com