Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến toàn thể bạn đọc nội dung đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội, đề thi có mã đề 101 gồm 3 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo tỉ lệ điểm 3:7, phần trắc nghiệm gồm 15 câu, phần tự luận gồm 5 câu, học sinh có 90 phút để làm bài thi, đề nhằm đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh khối 10 sau giai đoạn HK1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đây là môn học quan trọng trong đánh giá, xếp loại học lực của học sinh, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội:
+ Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi AB = k.AC.
B. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi AB = k.BC (k khác 0).
C. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi AC = k.BC (k khác 0).
D. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi AC = k.AB (k khác 0).
[ads]
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết A (0;-2), B (5;0), C (3;5).
a) Tính tích vô hướng AB.BC và tính diện tích tam giác ABC.
b) Tìm điểm M trên trục Ox sao cho |2.MA + MB| đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, ba điểm A (2;3), B (3;4), C (m + 1;-2) thẳng hàng thì m nhận giá trị bằng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com