Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường Yên Mô B – Ninh Bình


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường Yên Mô B – Ninh Bình mã đề 101, đề gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận, tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận là 5:5, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường Yên Mô B – Ninh Bình:
+ Cho ΔABC biết A(1;2), B(3;-1), C(6;1). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. ΔABC vuông tại A. B. ΔABC vuông tại B.
C. ΔABC vuông tại C. D. ΔABC đều.
+ Cho tam giác ΔABC biết AC = 2AB; AD là đường phân giác trong góc A, (D thuộc BC). Biết rằng AD = mAB + kAC. Giá trị của biểu thức S = 3m + 2019k bằng?
[ads]
+ Cho tam giác ΔABC biết A(1;2), B(5;5), C(4;6).
a) Tính AB.AC. Chứng minh rằng tam giác ΔABC cân.
b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
c) Tìm tọa độ điểm M thuộc Ox sao cho ΔABM vuông tại A.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com