Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội


Sáng nay (ngày 03 tháng 12 năm 2018), trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm – Hà Nội đã tiến hành tổ chức kỳ thi HKI Toán 11, kết thúc chương trình Toán 11 giai đoạn học kỳ 1. Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội mã đề 485 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm 20 câu hỏi và bài toán, chiếm 50% số điểm, phần tự luận gồm 3 bài toán, chiếm 50% số điểm, với hình thức thi kết hợp này, giáo viên vừa đưa được nhiều đơn vị kiến thức vào đề thi, kiểm tra khả năng nhạy bén tìm ra kết quả, vừa đánh giá được khả năng suy luận, khả năng trình bày lời giải của học sinh, đề thi có thời gian làm bài là 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội:
+ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Cho điểm M nằm ngoài mặt phẳng (α). Khi đó tồn tại duy nhất một đường thẳng a chứa M và song song với (α).
B. Cho đường thẳng a và b chéo nhau. Khi đó tồn tại duy nhất mặt phẳng (α) chứa a và song song với b.
C. Cho điểm M nằm ngoài mặt phẳng (α). Khi đó tồn tại duy nhất một mặt phẳng (β) chứa M và song song với (α).
D. Cho đường thẳng a và mặt phẳng (α) song song với nhau. Khi đó tồn tại duy nhất một mặt phẳng (β) chứa a và song song với (α).


+ Cho tứ diện S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB || CD). Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của BC, AD và SA. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (MNP) là?
A. đường thẳng qua M và song song với SC.
B. đường thẳng qua P và song song với AB.
C. đường thẳng PM.
D. đường thẳng qua S và song song với AB.
+ Cho dãy số (un) với un = (n + 2018)/(2018n + 1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Dãy (un) bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên.
B, Dãy (un) bị chặn.
C. Dãy (un) không bị chặn trên, không bị chặn dưới.
D. Dãy (un) bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com