Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 12 nội dung đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định, đề gồm 5 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong vòng 90 phút, kỳ thi nhằm tổng kết lại các kiến thức Toán 12 mà học sinh đã được học trong giai đoạn học kỳ 1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề 184, 275, 368, 491.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (a; 0; 0), B (0; b; 0), C (0; 0; c) với a, b, c là những số dương thay đổi thỏa mãn a^2 + 4b^2 + 16c^2 = 49. Tính tổng S = a^2 + b^2 + c^2 khi khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) đạt giá trị lớn nhất.
[ads]
+ Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = √3x^2 và nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 2 nằm phía trên trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ bên). Diện tích của (H) được tính theo công thức nào dưới đây?
+ Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập X. Xác suất để nhận được ít nhất một số chia hết cho 4 gần nhất với số nào dưới đây?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]