Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bình Dương


Sáng nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã tổ chức kỳ thi HK1 Toán 12 nhằm tổng kết chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12 tại tỉnh Bình Dương. Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bình Dương mã đề 478 gồm 4 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh có 90 phút để làm bài, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề 139, 247, 359, 478.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bình Dương:
+ Gọi M là điểm thuộc đồ thị (C): y = (2x + 1)/(x – 1) có tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A, B. Diện tích tam giác OAB bằng?
[ads]
+ Cho tứ diện ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AD. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp A.BMN và B.CMND bằng?
+ Cho hàm số y = f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 2 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0 sao cho f”(x0) = – 6 là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]