Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Đồng Tháp


TOANMATH.com chia sẻ đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Đồng Tháp, kỳ thi được diễn ra vào sáng thứ Ba ngày 18 tháng 12 năm 2018, đề thi có mã đề 169 gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm, yêu cầu học sinh làm bài trong 90 phút, đề nhằm tổng kết chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12 đang học tập tại tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn HK1 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Đồng Tháp:
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Trong một đa điện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
B. Trong một đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất hai mặt.
C. Trong một đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của đúng ba mặt.
D. Tong một đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt.
[ads]
+ Cho hình tròn có bán kính là 6. Cắt bỏ 1/4 hình tròn giữa 2 bán kính OA, OB rồi cuộn phần hình tròn còn lại sao cho hai mép cắt OA, OB chồng khít lên nhau tạo thành một hình nón (như hình vẽ). Thể tích khối nón tương ứng đó là?
+ Cho khối nón (N) có thể tích bằng V (V > 0). Một khối trụ (T) có một đường tròn đáy thuộc mặt đáy của (N), đường tròn đáy còn lại thuộc mặt xung quanh của (N). Gọi V1 là thể tích của (T). Giá trị lớn nhất của V1 là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]