Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Khánh Hòa


TOANMATH.com chia sẻ đến thầy, cô và các em học sinh lớp 12 nội dung đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Khánh Hòa, đề có mã đề 132 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài thi dành cho học sinh là 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2018, đề thi có đáp án mã đề 132, 209, 357, 485.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Khánh Hòa:
+ Khối đa diện đều loại {p;q} là khối đa diện lồi mà mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng q mặt. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Khối đa diện đều loại {4;3} là khối lập phương.
B. Khối đa diện đều loại {3;5} là khối mười hai mặt đều.
C. Khối đa diện đều loại {4;3} là khối bát diện đều.
D. Khối đa diện đều loại {5;3} là khối hai mươi mặt đều.
[ads]
+ Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh bằng 2a. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Khi quay hình vuông đó quanh EF ta được một hình trụ tròn xoay. Thể tích của khối trụ tròn xoay giới hạn bởi hình trụ nói trên bằng?
+ Trong không gian cho tam giác vuông OIM vuông tại I, góc IOM = 45 độ và IM = α. Khi quay tam giác OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]