Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến toàn thể bạn đọc nội dung đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội, đề thi có mã đề 112 gồm 5 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài tập, học sinh có 90 phút để làm bài thi, đề nhằm đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh khối 12 sau giai đoạn HK1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đây là môn học quan trọng trong đánh giá, xếp loại học lực của học sinh, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội:
+ Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền ban đầu, giả định trong thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra.
+ Cho mặt cầu tâm I, bán kính R = 10. Một mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính r = 6. Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng?
[ads]
+ Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc A = 60 độ. Gọi O, O’ lần lượt là tâm của hai đáy và OO’ = 2a. Xét các mệnh đề:
(I). Diện tích mặt chéo BDD’B’ bằng 2a^2.
(II). thể tích khối lăng trụ bằng a^3.√3/2.
Mệnh đề nào đúng?
A. (I) đúng, (II) sai. B. (I) sai, (II) đúng.
C. Cả (I) và (II) đều đúng. D. Cả (I) và (II) đều sai.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]