Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Trà Cú – Trà Vinh


Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Trà Cú – Trà Vinh  mã đề 368 được biên soạn hoàn toàn theo hình thức trắc nghiệm, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thí sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Trà Cú – Trà Vinh:
+ Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền đã gửi, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [1;3] và có đồ thị như hình bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1;3]. Giá trị của M – m bằng?
[ads]
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]